Ekenässjön
Bredbandsprojektet i Ekenässjön är nu avslutat!

Efteranslutning är möjlig från 15 000 kr, kontakta Njudung Energi vid intresse.
ekenassjon
gray Intresse 6 st 1%
gray Beställning 3 st 1%
gray Ansluten 470 st 92%
Möjliga anslutningar: 511 st
Tidsplan fiberinstallationer

Södra delen av Ekenässjön är först ut

Kontaktpersoner under byggnation

Näsby Gräv
Martin Petersson
073-531 27 50
Njudung Energi
Kjell Ljungberg
070-358 77 28

Södra och Norra Ekenässjön

På kartan kan man se utbyggnadsplanen gällande Ekenässjön 2018-2019
SnipImage4
Den södra delen är planerad att grävas under 2018 och den norra delen under 2019.