Ekenässjön
Bredbandsprojektet i Ekenässjön är nu avslutat!

Efteranslutning är möjlig från 15 000 kr, kontakta Njudung Energi vid intresse.
ekenassjon
gray Intresse 4 st 1%
gray Beställning 3 st 1%
gray Ansluten 473 st 92%
Möjliga anslutningar: 514 st
Tidsplan fiberinstallationer

Södra delen av Ekenässjön är först ut

Kontaktpersoner under byggnation

Näsby Gräv Martin Petersson 073-531 27 50 Njudung Energi Kjell Ljungberg 070-358 77 28

SnipImage4
Södra och Norra Ekenässjön

På kartan kan man se utbyggnadsplanen gällande Ekenässjön 2018-2019