Bredband

Uppkopplad för framtiden

Är du uppkopplad för framtiden?

skylten
Klicka på ditt område, läs mer och gör en intresseanmälan. Finns ditt område inte med i listan nedan väljer du Övriga intresseanmälningar.

Fiber för en levande landsbygd!

Här kommer ett glädjande besked till dig som bor på landsbygden!
Nu finns planerna klara för Njudung Energis fortsatta utbyggnad av fibernätet.
För mer information och tidsplan se www.njudung.se...
#inlineditbutton