Holsby
Bredbandsprojektet i Holsby är nu avslutat!

Efteranslutning är möjlig från 15 000 kr, kontakta Njudung Energi vid intresse.
Image
gray Intresse 2 st 1%
gray Ansluten 258 st 90%
Möjliga anslutningar: 288 st
Karta