Kvillsfors
Alla som beställt fiber är nu anslutna!

Grava_i_Tradgard
Tjänster beställer man via år hemsida www.njudung.se under Beställ tjänst eller via tjänsteleverantören direkt!
Efteranslutning är möjlig från 15 000 kr. Kontakta Njudung Energi vid intresse!
gray Intresse 20 st 9%
gray Ansluten 134 st 59%
Möjliga anslutningar: 227 st
Karta