Skede
Bredbandsprojektet i Skede är nu avslutat!

Efteranslutning är möjlig från 15 000 kr, kontakta Njudung Energi vid intresse.
gray Ansluten 118 st 87%
Möjliga anslutningar: 136 st
Karta