Bjurvik-Fiber i Skogen
Nu erbjuder vi Fiber till Bjurvik-fiber i Skogen

Det är mycket glädjande att äntligen få erbjuda Bjurvik nyckelfärdig fiberanslutning för 25.000 inkl. moms!

Avtalspaketen med anslutningsavtal och ledningsrättsavtal har skickats ut till berörda i projekt Bjurvik - Fiber i Skogen. För att projektet ska kunna genomföras behöver vi ditt avtal påskrivet och inskickat till oss senast 2019-10-30.
gray Intresse 34 st 33%
gray Beställning 49 st 48%
Möjliga anslutningar: 102 st
Karta