Hoppa direkt till innehåll

Bredband

Uppkopplad för framtiden

Hultanäs-Näshult

PTS Projekt Hultanäs-Näshult

Efter semestern 2021 sökte Njudung Energi stödmedel för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nu står det klart att 11 miljoner kronor delas ut till två av våra ansökta projekt där glädjande nog Hultanäs-Näshult är ett av projekten. Under vecka 16 höll vi ett informationsmöte. Om ni har ytterligare några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. Informatio...
Beställning Beställning 3 st 2%
Ansluten Ansluten 64 st 51%
Möjliga anslutningar: 126 st

2024-05-21

I stort sett är projektet klart, det som återstår är slutbesiktning.
Om ni är intresserade av en efteranslutning är ni välkomna att kontakta oss.
Trevlig sommar!

2023-09-19

Schakten pågår norr om Hultanäs och i mitten av oktober beräknas all schakt vara klar. Samtidigt fortsätter vår entreprenör Smålands Fiberteknik med blåsning av fiber. Allt eftersom kommer även installationerna att dra igång. Det är vår entreprenör Transtema som kommer att boka in tid mer er. Från den dagen ni fått fibern installerad erbjuder vår tjänsteleverantör Junet er at...

2023-06-27

Samtidigt som vi gjort hembesök och haft möten med fastighetsägare, markägare och vägsamfälligheter har schakt pågått. Under veckorna 28-31 kommer ingen schakt att göras utan vi fortsätter med detta efter semestern. Därefter kommer vi även börja med blås och installation av fiber.
VI önskar er en trevlig sommar!

2022-11-14

Vi kommer att dela upp schaktarbetet i flera etapper. Första etappen startar v.46 med väg 125, från Näshult till Hultanäs och de samfällda vägarna väster om väg 125. Hembesöken hos er fortgår allt eftersom. Vänligen kör lugnt och ta hänsyn till maskiner och arbetare som befinner sig längs med vägarna. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss!

2022-06-15

Vi har just lämnat in en rapport om projektstatus till PTS (Post- och Telestyrelsen) och förtydligat leveranstiden till:
"Enligt överenskommelse, dock senast 2024-08-01".
Nu genomför vi möte med vägsamfälligheter för att bestämma förläggningsvägarna och därefter kommer vi att börja boka hembesök med er.

2022-05-05

Nu har det kommit in en del anslutningsavtal! Parallellt med detta är vi ute i området och rekar markförhållanden tillsammans med markägare och vägföreningar. Efter det kommer vi att dra igång med hembesöken.
Ni som inte skickat in ännu, glöm inte att sista datum är 31 maj. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.