Hoppa direkt till innehåll

Bredband

Uppkopplad för framtiden

Karlstorp
Till_webb_med_EU

PTS Projekt Karlstorp

Efter semestern 2021 sökte Njudung Energi stödmedel för utbyggnad av fiber på landsbygden. Nu står det klart att 11 miljoner kronor delas ut till två av våra ansökta projekt där glädjande nog Karlstorp är ett av projekten. Under vecka 16 höll vi ett informationsmöte. Om ni har ytterligare några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. Information och anslut...
Intresse Intresse 1 st 0%
Beställning Beställning 25 st 12%
Ansluten Ansluten 52 st 24%
Möjliga anslutningar: 214 st

2024-03-27

Efter påsk kommer de cirka 25 st kundinstallationer som är kvar att utföras. Det är Smålands Fiberteknik som kommer att kontakta er för bokning av tid. Från den dagen ni fått fibern installerad erbjuder vår tjänsteleverantör Bredband2 er att testa på snabbt internet 250 Mbit/s under en månad. Tjänsten avslutas automatiskt. Återställning kommer att ske allt eftersom, vissa ställ...

2023-09-21

Under oktober fortsätter vår entreprenör Smålands Fiberteknik med blåsning av fiber där det är färdigschaktat. Installation sker allt eftersom och vår entreprenör kontaktar er för bokning av tid. Från den dagen ni fått fibern installerad erbjuder vår tjänsteleverantör Bredband2 er att testa på snabbt internet 250 Mbit/s under en månad. Tjänsten avslutas automatiskt.

2023-06-21

Allt går enligt plan och det schaktas för fullt. Under sommaren kommer de kunder som fått sin fiberslang nergrävd att även få fibern iblåst, dock sker installation efter semestern. De kunder som ännu inte haft hembesök kommer bli kontaktade i höst för bokning av tid.
Trevlig sommar!

2023-01-12

Nu under vintern med dess väg- och markförhållanden har schakten löpt på så gott som möjligt. Vi kommer fortsätta att schakta längs med grusvägar och framåt våren när väderförhållandena blir bättre och marken börjar torka till, kommer vi dra igång med schakt på era tomter. Allt eftersom så kommer även antal schaktlag att öka. Vänligen ta hänsyn till ma...

2022-10-12

Vi är i full gång med schakt och tryckningar i området sedan v.38.
Hembesöken hos er fortgår allt eftersom.
Vänligen kör lugnt och ta hänsyn till maskiner och arbetare som befinner sig längs med vägarna.
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

2022-06-15

Vi har just lämnat in en rapport om projektstatus till PTS (Post- och Telestyrelsen) och förtydligat leveranstiden till:
"Enligt överenskommelse, dock senast 2024-11-30".
Parallellt med att vi bokar hembesök genomför vi möte med fastighetsägare, markägare samt vägsamfälligheter för att bestämma förläggningsvägarna.

2022-04-28

Nu börjar det trilla in en hel del anslutningsavtal! Parallellt med detta är vi ute i området och rekar markförhållanden tillsammans med markägare och vägföreningar. Hembesök kommer påbörjas inom kort.
Ni som inte skickat in ännu, glöm inte att sista datum är 31 maj. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.